Správní služby

Pomáháme Vám při nepříjemných jednáních úřadech :

  • konzultace k problematice placení pokut u zejména dopravních přestupků
  • konzultace ke správním řízením účastníků provozu na pozemních komunikacích
  • konzultace pro cizince v oblasti cizinecké správní agendy
  • konzultace před zahájením správního řízení u orgánů Obcí, Krajů, Policie MP, Policie ČR
  • situační audity s vyhodnocením pro implementaci ISO IEC 27001
  • vyřizování povolení v místní samosprávě a státní správě
  • semináře k bezpečnostní problematice,  trestní odpovědnosti, legálnost odposlechů, ochraně osobních údajů

Ve věcech, které Vás mohou dohnat, neodkládejte nás informovat, často ušetříte mnoho času i peněz ...